Windows Dosya ve Yazıcı Paylaşımı Sorunlarını Giderme İpuçları

Bu kontrol listesi , bir Microsoft Windows ağında kullanıcılar arası dosya paylaşımı kurarken karşılaşılan tipik sorunları açıklar . Bu Windows dosya paylaşım sorunlarını gidermek için aşağıdaki adımları izleyin. Kontrol listesindeki birçok öğe, Windows'un birden çok sürümünü çalıştıran ağlarda özellikle önemlidir.

1 - Her Bilgisayarı Doğru Şekilde Adlandırın

Bir açık kullanıcılar arası Windows ağına, tüm bilgisayarlar benzersiz adlara sahip olmalıdır. Tüm bilgisayar adlarının benzersiz olduğundan ve her birinin Microsoft adlandırma önerilerine uyduğundan emin olun. Örneğin, bilgisayar adlarında boşluklardan kaçınmayı düşünün: Windows 98 ve Windows'un diğer eski sürümleri, adlarında boşluk bulunan bilgisayarlarla dosya paylaşımını desteklemez. Bilgisayar isimlerinin uzunluğu, isimlerin (üst ve alt) durumları ve özel karakterlerin kullanımı da dikkate alınmalıdır.

2 - Her Çalışma Grubunu (veya Etki Alanını) Doğru Olarak Adlandırın

Her Windows bilgisayarı bir çalışma grubuna veya etki alanına sahiptir. Ev ağları ve diğer küçük LAN'lar çalışma gruplarını kullanırken, daha büyük iş ağları alan adıyla çalışır. Mümkün olduğunda, bir çalışma grubu LAN'ındaki tüm bilgisayarların aynı çalışma grubu adına sahip olduğundan emin olun. Farklı çalışma gruplarına ait bilgisayarlar arasında dosya paylaşımı mümkün olsa da, daha da zor ve hataya eğilimlidir. Benzer şekilde, Windows etki alanı ağında, her bilgisayarın doğru adlandırılmış etki alanına katılmaya ayarlandığından emin olun.

3 - Her Bilgisayara TCP/IP Kurun

TCP/IP, bir Windows LAN kurarken kullanılacak en iyi ağ protokolüdür . Bazı durumlarda, Windows ile temel dosya paylaşımı için alternatif NetBEUI veya IPX / SPX protokollerini kullanmak mümkündür. Ancak, bu diğer protokoller normalde TCP/IP'nin sağladığı özelliklerin ötesinde herhangi bir ek işlev sunmaz. Onların varlığı da ağ için teknik zorluklar yaratabilir. Her bilgisayara TCP/IP'yi yüklemeniz ve mümkün olduğunda NetBEUI ve IPX / SPX'i kaldırmanız şiddetle tavsiye edilir.

4 - IP Adresleme ve Ağ Ayarlarının Doğruluğunu  Kontrol Edin

Ev ağlarında ve tek bir yönlendirici veya ağ geçidi bilgisayarına sahip diğer LAN'larda, tüm bilgisayarlar benzersiz IP adresleriyle aynı alt ağda çalışmalıdır. Öncelikle, ağ maskesinin (bazen "alt ağ maskesi" olarak adlandırılır ) tüm bilgisayarlarda aynı değere ayarlandığından emin olun. Ağ maskesi "255.255.255.0" normalde ev ağları için doğrudur. Ardından, her bilgisayarın benzersiz bir IP adresine sahip olduğundan emin olun. Ağ maskesi ve diğer IP adresi ayarları TCP/IP ağ yapılandırmasında bulunur.

5 - Microsoft Ağları için Dosya ve Yazıcı Paylaşımının Yüklendiğini Doğrulayın

"Microsoft Ağları için Dosya ve Yazıcı Paylaşımı" bir Windows ağ hizmetidir. Bu hizmetin dosya paylaşımına katılabilmesi için bir ağ bağdaştırıcısına yüklenmesi gerekir. Bağdaştırıcının özelliklerini görüntüleyerek ve

  1. Yüklenen öğeler listesinde bu hizmetin göründüğünü doğrulayan bu hizmetin kurulu olduğundan emin olun ve
  2. Bu ​​hizmetin yanındaki onay kutusu 'açık' konumunda işaretlenir.

6 - Firewall'ları Geçici veya Kalıcı Olarak Devre Dışı Bırakma

Windows XP bilgisayarlarının Internet Bağlantısı Güvenlik Duvarı (ICF) özelliği, eşler arası dosya paylaşımını engeller. Dosya paylaşımına katılması gereken ağdaki herhangi bir Windows XP bilgisayarı için ICF hizmetinin çalışmadığından emin olun. Yanlış yapılandırılmış üçüncü taraf güvenlik duvarı ürünleri de LAN dosya paylaşımını engelleyebilir. Norton, ZoneAlarm ve diğer güvenlik duvarlarının dosya paylaşımı sorunlarını gidermek için geçici olarak devre dışı bırakılmasını (veya güvenlik düzeyini düşürmeyi) düşünün.

7 - Paylaşımların Doğru Tanımlı Olduğunu Doğrulama

Bir Windows ağında dosya paylaşmak için, sonuçta bir veya daha fazla ağ paylaşımının tanımlanması gerekir. Ağa göz atarken, dolar işareti ($) ile biten adların paylaşılması paylaşımlı klasörler listesinde görünmeyecektir (buna yine de erişilebilir). Paylaşım için Microsoft önerilerini izleyerek paylaşımların ağda uygun şekilde tanımlandığından emin olun.